فیزیک دوم دبیرستان فصل5 حالت های مختلف ماده

حجم فایل : 444.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل5(حالت های مختلف ماده) اندازه ی اتم ها در حدود یک آنگستروم ( ) است.
مولکول از اتم تشکیل شده است و اندازه ی مولکول های یک جسم به تعداد تشکیل دهنده ی مولکول های آن جسم بستگی دارد.
گازها به دلیل فاصله ی زیاد بین مولکول هایشان تراکم پذیرند اما مایعات به دلیل فاصله ی بین مولکولی کمی که دارند تراکم ناپذیرند.
جامدات به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- جامد بلورین
2- جامد بی شکل
جامد بلورین مثل آهن یا نمک طعام دارای ساختمان بلوری منظم هستند که به دلیل به آرامی سرد شدن مایعات به دست آمده اند.
جامد بی شکل مثل قیر سرد یا شیشه ساختار بلوری ندارند و مولکول های آنها در طرح منظمی کنار هم قرار ندارند و از سرد شدن سریع مایع به دست می آیند. مقایسه ویژگی های گاز، مایع، جامد پایان...